MijnZwemscore

H.Z.ZIAN

Inloggen


Inloggegevens opvragen
Aanmelden voor zwemles

Mededelingen

 


In Zwemscore worden de vorderingen van de leerlingen maandelijks bijgewerkt en de presentie wekelijks (behalve in de zomervakantie). Heeft u nog geen code ontvangen of wilt u vragen stellen stuur dan een mailtje aan: zwemles@hzzian.nl 

Het is belangrijk dat de gegevens die bij ons bekend zijn up to date zijn. Dit voorkomt dat u belangrijke informatie mist bv. over het diplomazwemmen en uitval van zwemlessen. U kunt dit zelf controleren onder het kopje "Eigen gegevens”. Indien uw gegevens niet (meer) kloppen meldt dat dan bij de ledenadministratie@hzzian.nl. 

Voor vragen over lidmaatschap en betalingen kunt u terecht bij de ledenadministratie@hzzian.nl. 

Opzeggen van het lidmaatschap kan ALLEEN SCHRIFTELIJK via de ledenadministratie@hzzian.nl. Zonder opzegging loopt het lidmaatschap door en blijft u contributie verschuldigd.

Ons banknummer is: NL54INGB0000107300 tnv Haagse Zwem en Poloclub H.Z.ZIAN te Den Haag

Meer informatie over de vereniging is te vinden op onze website en de Facebookpagina.

Voor de voorwaarden rondom de verwerking van de gegevens van de leerlingen verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

Contact

H.Z.ZIAN
Postbus 61020
2506 AA  Den Haag
T 0646281207
E zwemles@hzzian.nl

Zakelijk

Kamer van koophandel 40411927
BTW nummer niet BTW plichtig
CBP meldingsnummer m1401272
Website http://www.hzzian.nl
Klachtenformulier
Privacyverklaring